منگشت

این گیاهان و درختان به ترتیب "مهلو" "کلخونگ" "کلوس" "چویل" "ریواس" اورشوم می باشندکه در کوه زولدون تیربازک و شندون می رویندمهلو      کلخونگ           کلوس                چویل 

      ریواس    اورشوم

/ 0 نظر / 11 بازدید