امامزداه سید عیسی

امامزاده سید عیسی در بند پیر یا پشت باغها وافع می باشد    و توسط زنده یاد عباس اسکندری مورد مرمت و بازسازی قرار گرفتaeyo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B4%DB%B5%DB%B4.jpg          uolj_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B7%DB%B0%DB%B4%DB%B3%DB%B8.jpg           gsg0_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B4%DB%B0%DB%B2_%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B1%DB%B1%DB%B5.jpg       این عکس مریوط به قبل از بازسازی امامزاده می باشد    gtw8_sk7x4bcwb6458clmruiu.jpg

/ 0 نظر / 76 بازدید